La ponent del  #Trinxat, presa 98, va ser na Tània Verge, amb orígens a la ciutat de Reus, professora agregada al Departament de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Pompeu Fabra i delegada del Rector per a les Polítiques d’Igualtat de Gènere.

La Tània, experta en gènere i política va oferir una panoràmica general de la representativitat i presència de les dones a l’ esfera pública des de la seva mirada personal i professional. Com una de les principals impulsores de la campanya #onsónlesdones, na Tània va fer palès i visible el problema de la sobrerepresentació actual dels homes respecte a les dones en els mitjans de comunicació i també a l’ esfera pública. Na Tània va evidenciar alhora la minsa, de vegades “inexistent” presència de dones en espais de debat tenint en compte que les dones constitueixen avui dia un 51% del total de la població. De la seva recerca, la ponent va fer esment d’ aquells mecanismes que fan que un grup sigui sobrererepresentat sobre l’ altra, de l’ existencia de camps mes masculinitzats que d’ altres, com la política, els mitjans de comunicació, l’ empresa o la universitat i també va parlar d’ expressions de poder que donen mes reconeixement als homes que a les dones. Així, els processos de selecció de candidatures, l’adopció i la implementació de quotes, i la prevalença d’institucions informals esbiaixades al gènere dificulten sovint la participació de les dones a l’interior dels partits polítics, per exemple.

Respecte a la subrepresentació de les dones en les mitjans de comunicació, Verge -com tambe es fa des de la plataforma #onsónlesdones – va reivindicar una participació mes activa d’ aquestes en el marc d’una societat diversa i plural. Sovint, és en aquest camp on l’ absència de dones contrasta amb l’ excessiva presencia d’ homes, així, per la seva part, i sempre segons Verge, els mitjans de comunicació han d’ advocar per oferir una  pluralitat de vivències i veus de gènere, ja que aquestes marquen decisivament el lloc i espai que les dones ocupen en el món. Com a possibles respostes per equilibrar  la presencia d’homes i dones, Verge va reclamar una major pedagogia del feminisme, i la necessitat d’ entendre’l com una aportació a la societat.  


Accepto i consento la política de cookies de l\'Associació #trinxat pel coneixement i d\'aquest web.    Configurar y más información
Privacidad